Copywriting

Mistä on kyse kun puhutaan copysta tai copywritingistä? Yksinkertaisesti kyse on siitä, että joku kirjoittaa ne tekstit mainoksiin, ja jossain tapauksissa kotisivuille, sosiaaliseen mediaan, sähköpostimainoksiin. Copywriter on henkilö, joka on sekä työssään oppinut, että lukenut, mistä ihminen saadaan tekemään asioita. Kyseessä ei kuitenkaan ole tiedettä, vaan pikemminkin puoliksi ammattitaitoa ja puoliksi massan periaatteeseen liittyviä käyttäytymismalleja.

Koulutus yhdistää luovuuden, kirjoittamisen ja markkinoinnin osaamisen. Copywriting ja sisällöntuotanto ovat kaksi hyvin eri asiaa, joista toisen tarkoitus on lisätä myyntiä heti ja toisen tarjota hyödyllistä tietoa.

Wikipedia:

Tekstisuunnittelija (engl. copywriter) vastaa mainosmateriaalien, kuten ilmoitusten, esitteiden, suoramarkkinointikirjeiden, nettisivujen ja vastaavien tekstien laadinnasta sekä esimerkiksi TV-mainosten suunnittelusta ja käsikirjoittamisesta. Tekstisuunnittelijan (suomalaisessa mainostoimistoslangissa ”copyn”) työtehtäviin kuuluu nimenomaan mainonnan ja muiden markkinointiviestinnällisten tekstien suunnittelu, mikä erottaa tehtävän teknisen kirjoittajan työstä. Jotkut tekstisuunnittelijat ovat kuitenkin hankkineet kannuksensa teollisuusyritysten teknisinä kirjoittajina, ja varsinkin ns. inhouse-copyn (yrityksen oman tekstisuunnittelijan) toimenkuvaan saattaa kuulua myös teknisen kirjoittajan työtä.

Toisaalla taasen on kerrottu näin:

Copywriting on taitoa olla valehtelematta itselleen ja asiakkailleen, mutta kuitenkin valita sellainen näkökulma, että tuotteet kiinnostavat. Löytää jonkinlainen fiksu välimaasto, josta käsin kommunikoida tehokkaasti omista tuotteista ja palveluista.

Laajimmillaan copywriting tarkoittaa strategiaan pohjautuvien viestintä- ja markkinointikonseptien laatimista. Selkeät konseptit auttavat pitämään brändin viestinnän yhtenäisenä ja kertomaan brändin tarinaa tunnistettavalla ja mielenkiintoisella tavalla.